What We Do

Educational Articles

Price List

 1. Opšti pregled za studente1200.00
 2. Opšti pregled za penzionere1200.00
 3. Opšti pregled za odrasle1500.00
 4. Opšti pregled pri kućnoj poseti2500.00
 5. Opšti pregled sa laboratorijom za studente2500.00
 6. Opšti pregled sa laboratorijom za penzionere2500.00
 7. Opšti pregled sa laboratorijom za odrasle3000.00
 8. Injekciona terapija500.00
 9. Inhalaciona terapija700.00
 10. Infuziona terapija1200.00
 11. Ispiranje uha1500.00
 12. Provera šećera300.00
 13. Kontrola pritiska300.00
 14. EKG pregled lekara opšte prakse1500.00
 15. Spirometrija1000.00
 16. Pregled oftalmoskopom lekara opš.prakse1000.00
 17. Ultrazvučni pregled abdomena1500.00
 18. Kompletan pregled4000.00
 19. Previjanje male rane600.00
 20. Previjanje velike rane1200.00
 21. Tumačenje rezultata200.00
 22. Savet200.00